Κληροδότημα Χριστόδουλου Ευθυμίου

Η Διαθήκη του Χριστόδουλου Ευθυμίου

Δέκα μήνες πριν αποβιώσει, την Πέμπτη 20 Ιουλίου 1846, ο Χριστόδουλος Ευθυμίου ολοκληρώνει και υπογράφει τη Διαθήκη του. Στη Διαθήκη του περιλαμβάνονται και τα δύο κληροδοτήματα για την ιδιαίτερη Πατρίδα του τα Ιωάννινα:

• Το Κληροδότημα για την «εκπαίδευσιν δύο χρηστών νέων συμπατριωτών μου Ιωαννιτών, ή εν ελλείψει αυτών, δύο χρηστών νέων εκ της πέριξ των Ιωαννίνων μερών». Το προικοδότησε με το ποσό των 30.000 δραχμών κατατεθειμένα στην Τράπεζα, με εντολή το ποσόνα μένει άθικτο και μόνο οι τόκοι του να διατίθενται για την εκπαίδευση των δύο νέων.

• Το Κληροδότημα για «να υπανδρεύουν κατ΄έτος εν πτωχόν κοράσιον εις Πατρίδα μου εις Ιωάννινα αφιλοπροσώπως και ουχί χατηρικώς» οι Επίτροποι της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου (Αγοράς) από τους τόκους ποσού 7.000 δρχ. κατατεθειμένο στην Τράπεζα και παραμένον άθικτο.

Διορίζει εκτελεστές της Διαθήκης «…τους κυρίους Γεώργιον Σταύρου (τον ιδρυτή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος), Αλέξιον Πάλλην, Λέοντα Μελάν, Ανδρέαν Καμπατήν, Πέτρον Μανοβάρδα» και αφήνει «εις ένα έκαστον αυτών ανά διακοσίας πεντήκοντα δραχμάς και τούτο δια τους κόπους όπου θέλει δοκιμάσουν δια εμέ και τους παρακαλώ να μη αποβλέψουν εις την σμικρότητα του προσφερομένου αλλ΄εις την καρδίαν του προσφέροντος».

Στην ακροτελεύτια παράγραφο της Διαθήκης ο Χριστόδουλος Ευθυμίου γράφει: «Νομίζω ότι έπραξα το καλόν ως συγγενής και ως τέκνον της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας και ως τέκνον της πολλά αγαπητούς άνδρας γεννησάσης πατρίδος μου Ιωάννινα και τέλος πάντων ως Έλλην· εύχομαι δε οι εκτελεσταί της παρούσης διαθήκης μου να μη παραβούν ούτε κεραίαν αυτής».

Ο Χριστόδουλος Ευθυμίου

X Euthomiou

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 11 Ιανουαρίου του 1776 και πέθανε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου του1847. Γόνος οικογένειας ευκατάστατων εμπόρων με σημαντική κτηματική περιουσία.

Στις 2 Αυγούστου 1820 ταξιδεύει στην Ιταλία και εγκαθίσταται στο Λιβόρνο και αργότερα στην Τεργέστη. Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου. Επιστρέφει στην Ελλάδα, αρχικά στη Κέρκυρα (1836) και τρία χρόνια αργότερα στη Αθήνα (1839), την νεαρή τότε πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, όπου συνεχίζει τις εμπορικές του δραστηριότητες, μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Χριστόδουλος Ευθυμίου πορεύτηκε στην ζωή μόνος. Επέλεξε συνειδητά την αγαμία, την άρνηση της συνέχειας με τη δική του οικογένεια και τα παιδιά του. Πρόσφερε στην πατρίδα και την νεολαία ό,τι αποκόμισε από τον μόχθο του, για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

 

Ανακοινώσεις για το 2016 - 2017

Προπτυχιακές Υποτροφίες
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Προικοδοτημάτα
ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

Οικονομική Βοήθεια σε Μητέρες που Απέκτησαν Τρίτο Τέκνο
ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ

Υποτροφίες Στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (Ρ.Ε.Σ)
ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2107 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 13/10/2016

Κατάθεση στην Ε.Τ.Ε. των υποτροφιών από 01-01-2016 έως και 30-06-2016

Επικοινωνία

Γαμβέττα 4 Αθήνα (5ος όροφος)
τηλ. 210-3300838, 26510-26279