Κληροδότημα Χριστόδουλου Ευθυμίου

Κληροδότημα - Σκοποί

Εκπαιδευτικοί σκοποί

Χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Χορήγηση υποτροφιών για σπουδές στο Λύκειο του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στην Αθήνα, σε μαθητές κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου.

Προϋποθέσεις:
• Καταγωγή από την Πόλη Ιωαννίνων (Δήμος Ιωαννιτών) ή το Νομό Ιωαννίνων.
• Βαθμός "Λίαν Καλώς" και άνω για τις μεταπτυχιακές υποτροφίες.

Κοινωνικοί σκοποί

Χορήγηση προικοδοτημάτων (βοηθημάτων) σε άπορες κορασίδες.
Χορήγηση βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμες μητέρες που αποκτούν τρίτο τέκνο.

Προϋποθέσεις:
• Καταγωγή από την Πόλη Ιωαννίνων (Δήμος Ιωαννιτών).

Γενικές Πληροφορίες

Η Διοίκηση του Κληροδοτήματος προκηρύσσει κάθε χρόνο για τις υποτροφίες και τα βοηθήματα.
Περίληψη των προκηρύξεων δημοσιεύονται σε ημερήσιες εφημερίδες των Ιωαννίνων.
Οι προκηρύξεις αναρτώνται στους πίνακες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα του Κληροδοτήματος

Ο Χριστόδουλος Ευθυμίου

X Euthomiou

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 11 Ιανουαρίου του 1776 και πέθανε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου του1847. Γόνος οικογένειας ευκατάστατων εμπόρων με σημαντική κτηματική περιουσία.

Στις 2 Αυγούστου 1820 ταξιδεύει στην Ιταλία και εγκαθίσταται στο Λιβόρνο και αργότερα στην Τεργέστη. Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου. Επιστρέφει στην Ελλάδα, αρχικά στη Κέρκυρα (1836) και τρία χρόνια αργότερα στη Αθήνα (1839), την νεαρή τότε πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, όπου συνεχίζει τις εμπορικές του δραστηριότητες, μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Χριστόδουλος Ευθυμίου πορεύτηκε στην ζωή μόνος. Επέλεξε συνειδητά την αγαμία, την άρνηση της συνέχειας με τη δική του οικογένεια και τα παιδιά του. Πρόσφερε στην πατρίδα και την νεολαία ό,τι αποκόμισε από τον μόχθο του, για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

 

Ανακοινώσεις για το 2016 - 2017

Προπτυχιακές Υποτροφίες
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Προικοδοτημάτα
ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

Οικονομική Βοήθεια σε Μητέρες που Απέκτησαν Τρίτο Τέκνο
ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ

Υποτροφίες Στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (Ρ.Ε.Σ)
ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2107 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 13/10/2016

Κατάθεση στην Ε.Τ.Ε. των υποτροφιών από 01-01-2016 έως και 30-06-2016

Επικοινωνία

Γαμβέττα 4 Αθήνα (5ος όροφος)
τηλ. 210-3300838, 26510-26279