Κληροδότημα Χριστόδουλου Ευθυμίου

Προπτυχιακές Σπουδές 2012-2013

Προπτυχιακοί Υπότροφοι 2012-2013

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Χριστοδούλου Ευθυμίου γνωρίζει, ότι κατά τη συνεδρίασή της 389/26-11-2012 αποφάσισε να χορηγήσει, δώδεκα υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2012 – 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της τοιχοκολλήσεως της ανακοίνωσης (10-1-2013). Η ένσταση παραδίδεται στη κ.Β.Ντάρα, στα γραφεία της Ι. Μητροπόλεως Ιωαννίνων οδός Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’ αριθ. 10 και λαμβάνει ημερομηνία κατάθεσης και αριθμό πρωτοκόλλου. Η εκπρόθεσμη ένσταση δεν γίνεται δεκτή

Ακολουθεί πίνακας των επιλεγέντων:

Α1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Τον Βασίλειο Καπρινιώτη του Δημητρίου (μόρια 15.698), γραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (16-09-1999). Μόνος υποψήφιος.

Α2. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Την Αλεξάνδρα Κακάβα του Κωνσταντίνου (μόρια 15.170). γραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (09-02-1994), όπως και ο Βασίλειος Κόνιαρης του Χρήστου (μόρια 14.290). Επιλέγεται λόγω υψηλοτέρου βαθμού.

Α3. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

Δεν υποβλήθηκε αίτηση.

Β1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Τον Μιχαήλ Τσιρώνη του Ιωάννη (μόρια 18.131). γραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (10-09-1998). Μόνος υποψήφιος.

Β2. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Τον Γεώργιο Αντωνίου του Χρήστου (μόρια 19.286), γραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (08-10-1994), όπως και οι Γεώργιος Κώτσιας του Δημητρίου (μόρια 18.973), Λάμπρος Τριφύλλης του Παντελή (μόρια 18.113), Βασίλειος Γκαρτζονίκας του Γεωργίου (μόρια ___._____) και Βασιλική Παπαπέτρου του Ιωάννη (μόρια 14.629). Επιλέγεται λόγω υψηλοτέρου βαθμού. Ο Γρηγόρης Παπιγκιώτη του Στεφάνου (εγγράφηκε στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών στις 15-01-2007 από τον Δήμο Ηγουμενίτσας) κατάγεται από το Νομό Θεσπρωτίας.

Β3. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Την Μερόπη Μπάγκα του Ευαγγέλου (μόρια 18.303), γραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (2-06-1994), όπως και οι Μαριάννα Μήτση του Χρήστου (μόρια ___._____), Περικλής Καραμάνης του Δημητρίου (μόρια 15.732), και Σοφία Παπανικολάου του Βασιλείου (μόρια 14.803). Επιλέγεται λόγω υψηλοτέρου βαθμού. Ο Απόστολος Σουκουβέλος του Γεωργίου (Δήμος Ζαγορίου) κατάγεται από το Νομό Ιωαννίνων.

Β4. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Τον Αναστάσιο Τσιμάκης του Αστερίου (μόρια 17.165), γραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (17-12-1997) όπως και οι Σπυρίδων Σπυρίδωνος του Ιωάννη (μόρια 16.151) και Αλέξανδρος Αλεξίου του Θωμά (μόρια 16.005). Επιλέγεται λόγω υψηλοτέρου βαθμού. .

Γ1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Τον Ευθύμιο Ζιώγο του Χρήστου (μόρια 19.253), γραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (21-09-1994) όπως και η Αικατερίνη Ζιώγα του Ευαγγέλου (μόρια 19.062). Επιλέγεται λόγω υψηλοτέρου βαθμού. Η Γεωργία Αναστασίου του Ευαγγέλου (Δήμο Ζίτσας) κατάγεται από το Νομό Ιωαννίνων.

Δ1. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ.

Την Κωνσταντίνα Κρανά του Θεοδώρου (μόρια 18.655), γραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (23-03-1994) όπως και η Σοφία Λύτρα του Ανδρέα (μόρια 16.363). Επιλέγεται λόγω υψηλοτέρου βαθμού.

Δ2. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ.

Τον Ο Άγγελος Σιούλας του Ευαγγέλου (μόρια 15.198), γραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (26-02-1994). Μόνος υποψήφιος.

Ε1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Την Αναστασία Λεοντίου του Ξενοφώντα (μόρια 17.030), γραμμένη στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (05-06-1994) όπως και οι Μαρία-Λουίζα Στεργίου του Αλεξάνδρου-Ανδρέα (μόρια 16.728), Μυρτώ Γεωργοπούλου του Ιωάννη (μόρια 16.271). Επιλέγεται λόγω υψηλοτέρου βαθμού. Οι Βασίλειος Μπλέτσας του Θεοδώρου (Δήμος Ζίτσας) και Δημήτριος-Νικόλαος Μπενέκος του Ιωάννη (Δήμος Β. Τζουμέρκων), κατάγονται από το Νομό Ιωαννίνων.

ΣΤ1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Τον Κωνσταντίνος Τσέκας του Ιωάννη (μόρια 12.135), γραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (22-09-1994). Επιλέγεται λόγω καταγωγής. Οι Αριστείδης Γκριμμότσης του Παναγιώτη (Δήμος Παγωνίου), Γεώργιος Σουφλιέρης του Μιχαήλ (Δήμος Κόνιτσας)και Γεώργιος Φερεντίνος του Αριστοτέλη (Δήμος Δωδώνης), κατάγονται από το Νομό Ιωαννίνων.

Ζ1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δεν υποβλήθηκε αίτηση.

Η1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Τον Σπυρίδων Ζόλδερ του Αλφρέδου (μόρια 16.931), γραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών (17-07-1994). Επιλέγεται λόγω καταγωγής. Η Βασιλική Γκουβά του Γεωργίου (Δήμος Δωδώνης), κατάγεται από το Νομό Ιωαννίνων.

 

Ο Χριστόδουλος Ευθυμίου

X Euthomiou

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 11 Ιανουαρίου του 1776 και πέθανε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου του1847. Γόνος οικογένειας ευκατάστατων εμπόρων με σημαντική κτηματική περιουσία.

Στις 2 Αυγούστου 1820 ταξιδεύει στην Ιταλία και εγκαθίσταται στο Λιβόρνο και αργότερα στην Τεργέστη. Δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου. Επιστρέφει στην Ελλάδα, αρχικά στη Κέρκυρα (1836) και τρία χρόνια αργότερα στη Αθήνα (1839), την νεαρή τότε πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, όπου συνεχίζει τις εμπορικές του δραστηριότητες, μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Χριστόδουλος Ευθυμίου πορεύτηκε στην ζωή μόνος. Επέλεξε συνειδητά την αγαμία, την άρνηση της συνέχειας με τη δική του οικογένεια και τα παιδιά του. Πρόσφερε στην πατρίδα και την νεολαία ό,τι αποκόμισε από τον μόχθο του, για εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

 

Ανακοινώσεις για το 2016 - 2017

Προπτυχιακές Υποτροφίες
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Προικοδοτημάτα
ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

Οικονομική Βοήθεια σε Μητέρες που Απέκτησαν Τρίτο Τέκνο
ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ

Υποτροφίες Στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (Ρ.Ε.Σ)
ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2107 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 13/10/2016

Κατάθεση στην Ε.Τ.Ε. των υποτροφιών από 01-01-2016 έως και 30-06-2016

Επικοινωνία

Γαμβέττα 4 Αθήνα (5ος όροφος)
τηλ. 210-3300838, 26510-26279